Viktig informasjon om dag 3 TdS 2018

Rennkontor på Skytterhuset er åpent fra kl 09.00 – 10.30. Siste frist for henting av startnummer og etteranmelding er kl 10.30.

Ekstratilbudet om en kortversjon av duathlon for de yngste (11-14 år) med rulleski+løp fra Søndre Synnseter-Spåtind AVLYSES.
For denne aldersgruppa gjelder altså duathlon rulleski klassisk+rulleski fristil fra Nysetra-Spåtind (11-16 år). Hvis noen hadde planlagt å delta på kortversjonen av duathlonet (og ikke ønsker å delta på den lange) åpner vi opp for å kunne melde seg på terrengløpet (1 km) i stedet.

OBS! Husk at det kun er lov å følge egen løper i 30 meter. Vennligst respekter dette, både av hensyn til den enkelte utøveren og ikke minst sikkerheten i trafikken! Vi er mange som skal dele på en forholdsvis smal vei denne dagen!

Etter veksling samler løypevakter sammen rulleskiene, og frakter dem til Spåtind Sport Hotell. Utøverens eget utstyr må hentes av den enkelte.

Det vil bli benyttet lånte rulleski med Prolink binding i rennet.

Etter målgang blir det salg av baguetter og vafler på Spåtind Sport Hotell.

Velkommen!

 

Tour de Synnfjell 2018

Invitasjon TdS 2018


Dag 1 – Rulleskiprolog fristil på Bruflat:

Informasjon TdS 2018 dag 1

Startliste:

Startliste prolog TdS 2018


Dag 2 – Motbakkeløp til Spåtind:

Invitasjon TdS 2018 dag 2

Startliste:

Startliste motbakkløp TdS 2018

Løypeprofil:

Løypeprofil fra start ved Brennelva bru til passering Fjellsætra.
Løypeprofil fra passering ved Fjellsætra til mål på Spåtind.

Dag 3 – Skiathlon til Spåtind Hotell:

Invitasjon TdS 2018 Dag 3

Viktig info om TdS 2018 dag 3

Løypeprofil:

Høydeprofil TdS dag 3 2018

Startlister:

Startliste skiathlon kort løype

Startliste skiathlon lang løype

Synnfjellrennet 2017

TdS 2017 – Sammenlagt etter dag 2

Gutter 11-16

Gutter 17-20

Menn

Jenter 11-16

Jenter 17-20

Kvinner